บริษัท ไอ-โมบายพลัส จำกัด
99/3 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 23 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

   ไอโมบาย 3GX คอลเซ็นเตอร์
โทร. 02 – 576- 5599

   อีเมลล์
support@i-mobile3gx.com

   สังคมออนไลน์
Line ID : i-mobile3gx

smatline