สอบถามบริการข้อมูลและโปรโมชั่น
บริการ หมายเลข
i-mobile3GX คอลเซ็นเตอร์ 02 576 5599
i-mobilephone คอลเซ็นเตอร์ (เฉพาะตัวเครื่อง) 02 576 5555

 

ตรวจสอบยอดการใช้งาน/ยอดเงินคงเหลือ * 153
บริการ หมายเลข
ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ กด *153*1# โทรออก
ตรวจสอบยอด DATA (MB) กด *153*2# โทรออก
ตรวจสอบยอด VDO CALL (นาที) กด *153*3# โทรออก
ตรวจสอบยอด SMS (ข้อความ) กด *153*4# โทรออก
ตรวจสอบยอด Voice Bonus (นาที) กด *153*5# โทรออก
ตรวจสอบยอด Data Bonus (MB) กด *153*6# โทรออก
ตรวจสอบยอด Voice Main (นาที) กด *153*7# โทรออก
ตรวจสอบยอดการใช้งาน/ยอดเงินคงเหลือ ผ่านระบบตอบรับอัติโนมัติ กด *1530 โทรออก เพื่อทำตามคำแนะนำของระบบ

 

สมัครโปรโมชั่นเสริม Social Network
บริการ หมายเลข
Facebook ไม่อั้น 3 บาท/1วัน กด *2000*2*1# โทรออก
Facebook ไม่อั้น 15 บาท/7วัน กด *2000*2*2# โทรออก
Facebook ไม่อั้น 49บาท/30วัน กด *2000*2*3# โทรออก
Line ไม่อั้น 3บาท/1วัน กด *2000*2*11# โทรออก
Line ไม่อั้น 15บาท/7วัน กด *2000*2*12# โทรออก
Line ไม่อั้น 49บาท/30วัน กด *2000*2*13# โทรออก
Facebook + Line Free + Free Data 200 MB 98บาท/30วัน กด *2000*2*23# โทรออก

 

สมัครโปรโมชั่นเสริม Unlimited Internet
บริการ หมายเลข
NET ไม่จำกัด 160 MB 29บาท/1วัน กด *2000*1*1# โทรออก
NET ไม่จำกัด 500 MB 99บาท/7วัน กด *2000*1*12# โทรออก
NET ไม่จำกัด 500 MB 199บาท/30วัน กด *2000*1*13# โทรออก
NET ไม่จำกัด 1GB 299บาท/30วัน กด *2000*1*23# โทรออก

 

 

บริการอื่นๆ
บริการ หมายเลข
เปิดใช้งานซิมการ์ดครั้งแรก กด *9200# โทรออก
ตรวจสอบสิทธิพิเศษ กด *2200*99#
บริการแจ้งเตือนสายที่ไม่ได้รับ กด *2910# โทรออก
บริการแจ้งปลายทางให้โทรกลับ กด *9201*เบอร์ปลายทางที่จะให้โทรกลับ# โทรออก
บริการเงินแลกวัน 02 576 5599 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่
บริการโทรต่างประเทศ 007 กด 007+รหัสประเทศ+รหัสเมือง+รหัสโทรศัพท์เคลื่อนที่